Patrimoni de la Humanitat


Aquest és el video que es va preparar per demanar el reconeixement internacional dels castells com a Patrimoni Inmaterial de la Humanitat.

El fet casteller és una activitat tradicional que, al mateix temps, ha sabut adaptar-se als nous temps al llarg de més de 200 anys d'història. Actualment, el fet casteller ha aconseguit una gran acceptació i un alt valor simbòlic dins la societat catalana, així com un reconeixement internacional com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Les colles castelleres ens considerem facilitadores d'un tipus de lleure no consumista, comú a les manifestacions de cultura popular d'arrel tradicional de Catalunya; unes entitats obertes i inclusives, ja que desenvolupem una activitat en la qual tothom és necessari perquè tothom hi pot aportar alguna cosa; uns espais de solidaritat, cohesió social i integració, especialment de persones nouvingudes, així com de convivència i comunicació plural i intergeneracional, i exemple d'un model associatiu participatiu i democràtic. En definitiva, les colles castelleres promovem el civisme, principalment perquè fomentem i posem de manifest un conjunt de valors humans que haurien de ser fonamentals en la nostra societat: treball en equip, compromís envers el col·lectiu, tolerància, solidaritat i esperit de superació, entre d'altres. Tots aquests valors tenen un alt contingut pedagògic, especialment per a la canalla. Així, doncs, considerem que l'activitat castellera és un bon exemple dels resultats positius que té l'aplicació pràctica de molts d'aquests valors no només per aquells que hi participem activament, sinó per a tothom que té l'oportunitat de veure i de conèixer el treball que desenvolupem. Les colles castelleres, conscients que els castells ja no són patrimoni exclusiu de les colles, sinó que són símbol del país i aglutinadors de tota una sèrie de valors universals reconeguts per la UNESCO, declarem la nostra voluntat inequívoca de seguir treballant responsablement de manera individual i col·lectiva en el manteniment i desenvolupament d'aquesta manifestació de la nostra cultura popular d'arrel tradicional, així com dels valors propis que la sustenten i del seu caràcter simbòlic. Això es concreta en les següents línies de treball, entre d'altres: -assajant de manera metòdica i rigorosa, i adoptant en tot moment les decisions que permetin garantir la seguretat dels nostres castellers; és a dir, oferint una imatge responsable i assenyada del fet casteller; -estant oberts a aquelles innovacions que permetin reforçar i desenvolupar l'activitat castellera, vetllant en tot moment per la preservació dels valors abans esmentats; -garantint l'amateurisme del casteller, i -assegurant el manteniment de les colles amb una gestió responsable i sostenible; cercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge mercantil de les colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller i que no afectin la seva participació en les activitats festives tradicionals que li són pròpies. (Resum del document aprovat per l'assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya el 24 de març de 2012 a Molins de Rei. Per llegir el text sencer podeu anar a http://www.cccc.cat/los-castells/apartat-1333124111-cat